Gazetecilik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 01.02.2010 tarihinde kurulmuştur. İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ile bu alanda yetişmiş nitelikli, entelektüel birikim sahibi ve söz konusu entelektüel birikimi pratik bilgi donanımı ile harmanlayacak elemana duyulan ihtiyaç da artış göstermiştir. Bu bağlamda, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de söz konusu nitelikli elemanların yetiştirilmesinde iletişim fakülteleri önemli bir rol üstlenmektedir. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün amacı; basın ahlak ilkeleri ve evrensel değerleri içselleştirmiş, eleştirel düşünme becerisine sahip gazeteciler ve medya profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümde gazeteciliğe ilişkin uzmanlaşmanın yanı sıra halkla ilişkiler ve tanıtım, radyo- televizyon sinema, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi, hukuk gibi disiplinleri takip ederek interdisipliner bir eğitim anlayışı benimsemiştir. İnterdisipliner yaklaşımın yanı sıra bölüm dersleri, kuramsal ve uygulamalı olarak düzenlenmiştir. Kuramsal düzeyde öğrencilerin, iletişim bilimleri ve gazeteciliğin temel kavramları, iletişim sistemlerinin tarihsel gelişim süreci, gazetecilik mesleğinin temel ilkeleri ve etik değerlere ilişkin bilgi edinmeleri hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin kuramsal olarak öğrendikleri bilgileri, pratik düzeyde uygulama fırsatını oluşturabilmek adına fakültede Fotoğraf Stüdyosu, Radyo Stüdyosu, Mac Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı ve Haber Merkezi bulunmaktadır. Öğrenciler bu teknik alt yapıyı kullanarak 2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren “Genç İfade” isimli bir gazete çıkarmaya başlamışlardır. Gazetecilik Bölümü'nde 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 3 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman görev yapmaktadır.