Akademik Personel

 
Doç.Dr. Onur BEKİROĞLU - Bölüm Başkanı
Lisans           
: Selçuk Üniversitesi-Gazetecilik / 2003
Y. Lisans
: Selçuk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı / 2006
Doktora
Anadolu Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Basın ve Yayın Ana Bilim Dalı / 2011
Yrd. Doç.
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi
Doçentlik  
: Üniversiteler Arası Kurul / 2015
E-posta
onur.bekiroglu@omu.edu.tr
Telefon
7932 - 7280
 
 

 
Dr.Öğr.Üyesi Beste Nigar ERDEM  - Bölüm Başkan Yardımcısı
Lisans           
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
Y. Lisans
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora
: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı
Yrd. Doç.
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi
E-posta
beste.erdem@omu.edu.tr
Telefon
: 7908
 
 

 
Dr.Öğr.Üyesi Nurhayat YOLOGLU 
Lisans           
: İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Y. Lisans
: İstanbul Üni. Sosyal Bilimler Ens. İletişim-Gazetecilik
Doktora
: İstanbul Üni. Sosyal Bilimler Ens. İletişim-Gazetecilik
Yrd. Doç.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi
E-posta
: nurhayat.yologlu@omu.edu.tr
Telefon
: 7938
 
 

 
Dr.Öğr.Üyesi Sinan KAYA
Lisans         : Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi / 2002
Y. Lisans
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi / 2005
Doktora
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Teknolojisi Anabilim Dalı / 2012
Yrd. Doç. : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi / 2015
E-posta sinan.kaya@omu.edu.tr
Telefon
7903
 
 

 
 
Arş.Gör. Gülten ARSLANTÜRK
Lisans            Ege Üniversitesi / Sosyoloji
Y. Lisans : Ege Üniversitesi / SBE/ Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Doktora : Ege Üniversitesi/SBE/Genel Gazetecilik ( Halen devam ediyor)
E-posta gulten.arslanturk@omu.edu.tr
Telefon : 7933
 
 
 

 
 
Öğr.Gör. Tülin AL SAHLİ
Lisans            :Paderborn Üniversitesi, Medya ve İletişim Sistemleri
Y. Lisans :Paderborn Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Sistemleri
Doktora :Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri (Halen devam ediyor)
E-posta :tulin.sahli@omu.edu.tr
Telefon :7914
 
 
 
  
 
  Arş.Gör.Dr. Enes ABANOZ
Lisans       İstanbul Ticaret Üniversitesi, Medya ve İletişim Sistemleri / 2007
Y. Lisans Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Bilim Dalı /2013
Doktora Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Bilim Dalı / 2018
E-posta enes.abanoz@omu.edu.tr
Telefon :7919
       
            Akademik Tanıtım Sayfası
  
 
  Arş.Gör. Ahmet Faruk ÇEÇEN (35. Madde ile İstanbul Üniversitesi'nde Görevli)
Lisans       : Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi / 2012
Y. Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bilim Dalı /2014
Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bilim Dalı / Devam Ediyor
E-posta ahmetfaruk.cecen@omu.edu.tr
Telefon  
       
            Akademik Tanıtım Sayfası