Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 
Tanıtım, üretim-tüketim ilişkilerinde merkezi bir konumda yer alan ve gün geçtikçe önemi artan bir alandır. Dijitalleşen dünyayla birlikte, kabuk değiştiren tanıtım sektörü baş döndürücü bir hızla boyutlarını genişletmektedir. Böylesine önemli ve kendini sürekli güncelleyen bir alanda ise işlerin başarılı bir şekilde yürümesi, tamamen, belirli pozisyonlardaki rollerini icra eden öznelerin yetenekleri ile ilişkilidir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünün amacı; bir taraftan akademik üretimlerle bilgi birikiminin genişlemesine küresel anlamda katkı sağlamak, diğer yandan “halkla İlişkiler” ve “reklam” sektörlerine ihtiyaç duyulan nitelikli elemanları kazandırmaktır.

Bu amaç doğrultusunda, bölümümüzde bir taraftan düzenli olarak akademik çalışmalar üretilmekte, diğer taraftan müfredat kusursuzlaştırılmaya çalışılmaktadır. Halkla ilişkiler ve reklamcılık sektörlerinde istihdam edilebilmek için gerekli tüm pozisyonları kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerin yanı sıra, dijitalleşen iletişim dünyası, sektörel yapılanmalar ve entelektüel gelişime hitap eden pek çok ders bulunmaktadır. Müfredatın amacı, mezun olan öğrencilerimizin, günümüz koşullarında, hangi pozisyona başvurursa başvursun sektördeki rollerle muhatap olabilmelerini sağlamaktadır.

Bölümümüzden, lisans derecesi ile “halkla ilişkiler uzmanı” olarak mezun öğrencilerimiz, kamu kurumlarının ya da özel şirketlerin kurumsal iletişim departmanları veya halkla ilişkiler birimlerinde uzman sıfatıyla, reklam ajanslarının ilgili birimlerinde stratejik planlamacı, reklam yazarı, müşteri temsilcisi, sanat yönetmeni, yaratıcı yönetmen ve medya planlamacı sıfatıyla çalışabilmektedir.

4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve  3 Araştırma Görevlisi ile akademik faaliyetlerin yürütüldüğü bölümümüzde, halkla ilişkiler atölyesi, Mac laboratuvarı, PC laboratuvarı, konferans salonu, kütüphane ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) sınıfları olanak olarak öğrencilere sunulmaktadır. Derslerin yanı sıra, iş dünyasından alanımıza uygun uzmanların bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler ve kariyer günleri düzenlenerek öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlanmaktadır.