Akademik Personel

 
Dr.Öğr.Üyesi Recep YILMAZ - Bölüm Başkanı
Lisans           
: Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü / 2005
Y. Lisans
: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı / 2008
Doktora
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı / 2014
Yrd. Doç.
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi
E-posta
recep.yilmaz@omu.edu.tr
Telefon
: 7913
 
 
 
 
 
Dr.Öğr.Üyesi Burcu ALTIPARMAK - Bölüm Başkan Yardımcısı
Lisans            Ankara Üniversitesi
Y. Lisans : -
Doktora : Ege Üniversitesi
E-posta burcu.oktan@omu.edu.tr
Telefon 7925
 
 
 

 
 
 
Dr.Öğr.Üyesi Özlem Akgüç ÇETİNKAYA
Lisans           
: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü / 2001
Y. Lisans
: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü / 2004
Doktora
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü / 2011
E-posta
: ozlem.cetinkaya@omu.edu.tr
Telefon
:7922
 
 
 
 
Öğr.Gör. Emine CENG
Lisans           
: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema / 2000
Y. Lisans
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı / 2013
Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı 
E-posta
: emine.ceng@omu.edu.tr
Telefon
: 7923
 
 
 
 
 
Arş.Gör. Cansu MAYADAĞLI
Lisans            : Işık Üniversitesi Uluslararası Ticaret
Y. Lisans : Yeditepe Üniversitesi Medya ve İletişim Yönetimi
E-posta cansu.mayadagli@omu.edu.tr
Telefon 7928
 
 
 
  
 
      Arş.Gör. Ebru Akçay
Lisans   Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü / 2013
Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkliler ve Tanıtım Anabilim Dalı / 2015
Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkliler ve Tanıtım Anabilim Dalı / (Devam Ediyor)
E-posta ebru.akcay@omu.edu.tr
Telefon 7929
 
    Akademik Tanıtım Sayfası
 
 
 
                               Arş.Gör. Can GÜLER (35. Madde ile Marmara Üniversitesi'nde Görevli)
Lisans  İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Y. Lisans Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
Doktora Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı (devam ediyor)
E-posta  
Telefon  
Akademik Tanıtım Sayfası