Radyo Televizyon ve Sinema

 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde olan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 01.02.2012 yılında kurulmuştur.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nün amacı, öğrencilerin iletişim bilimlerine dair yaklaşımları öğrenmelerini sağlamak ve bu öğrenimleri radyo, televizyon ve sinema alanında uygulamalarına olanak sunmaktır. İletişim ve medya sektöründeki yeniliklere uyum sağlamak için gerekli teknolojik donanımları barındıran ve bu yönüyle uygulama derslerinin yoğunlukta olduğu bir eğitimi benimseyen Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, sahip olduğu uygulama olanakları sayesinde Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü alanı için nitelikli eleman yetiştirme amacını benimsemektedir. Fakülte bünyesinde, öğrencilerin kuramsal birikimlerini görsel ve işitsel alanda uygulamaya geçirmelerine olanak sağlayan Radyo Stüdyosu, Televizyon Stüdyosu, Kurgu Odası, Mac Laboratuvarı ve PC Laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrencilerin meslekipratiklerini geliştirmek için bölüm 2 Yardımcı Doçent, 1 Uzman ve 4 Araştırma Görevlisi ile çalışmalarını yürütmektedir.