Haber Merkezi

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü BAP Projesi kapsamında 2015 yılında kurulan Haber Merkezi, 2015- 2016 Güz Yarıyılı itibari ile fakülte öğrencilerinin çalışmalarını yürüttüğü bir uygulama birimidir. Bu birimde, ders kapsamında öğrenilen haber yazımı, haber üretimi, haber kurgusu, haber fotoğrafı, sayfa tasarımı, internet haberciliği gibi teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir. Birim kapsamında öğrenci çalışmalarının değerlendirildiği Genç İfade Gazetesi ise Nisan 2015'ten itibaren faaliyet göstermektedir.  Genç İfade Gazetesi'nin internet sitesi olan gencifade.omu.edu.tr  sayfasında fakülte bünyesinde yapılan etkinlikler günlük olarak haberleştirilmektedir. 

Genç İfade Gazetesi ve gazetenin internet sayfası öğrencilerin hem yazılı hem de dijital ortamda ileri düzey habercilik anlayışına ve becerisine sahip olmalarına ilaveten sektörel deneyim kazanmalarına da yardımcı olmaktadır.  Kazanılan mesleki ve sektörel deneyimlerin yanı sıra öğrenciler, ulusal anlamda kabul edilen ödüllere de layık görülmüşlerdir.