MAC Laboratuvarı

MAC Laboratuarımız, yeni nesil iletişim tasarım araçlarını kullanarak, İnternet’ten mobil cihazlara kadar farklı medya ortamlarında iletişim tasarımı yapmaları beklenen öğrencilerimizin öğrendiklerini pratiğe dökebilecekleri bir uygulama birimidir. Fakültemizin farklı bölümlerinde verilen Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı ve Sayfa Tasarımı gibi dersler, bu laboratuvarda yürütülmektedir. Öğrencilerimiz dört yıl içinde farklı dersler kapsamında üretecekleri tasarım çalışmalarını da bu uygulama biriminde gerçekleştirebilmektedir. Ders dışı saatlerde de kullanılan mekan, geniş bir yelpazede düşünsel ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirme ile problem çözme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Laboratuarımızda, Bölüm derslerinin gereği programlarla yüklü 30 adet MAC bilgisayar ve 1 adet projeksiyon bulunmaktadır.