Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri

 
2012 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi'nde "İletişim Tasarımı" ismiyle kurulan bölüm,  2015 yılında Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri adını almış ve müfredatı yenilenmiştir. Bu lisans programının amacı, gelişen ve değişen iletişim teknolojilerine hâkim, yeni nesil iletişim tasarım araçlarını kullanarak her türden medya ortamında iletişim tasarımı yapabilen profesyonel bireyler yetiştirmektir. Bölüm müfredatı ağırlıklı olarak uygulamalı dersleri içerecek biçimde düzenlenmiş olup gereken entelektüel arka planı oluşturmak amacıyla teorik derslere de yer verilmiştir. Bu bağlamda temel programlama bilgileri, temel tasarım, üç boyutlu canlandırma ve modelleme, mobil uygulamalar ile web tasarım gibi dersler uygulamalı dersler içerisinde yer almaktadır. İletişim bilimine giriş, iletişim kuramları, sosyolojiye giriş, psikolojiye giriş ve davranış bilimleri gibi dersler ise teorik altyapıyı sağlamak üzere müfredata dâhil edilmiştir.

Bölümde iki Yardımcı Doçent ve iki Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Eğitimler; Mac Laboratuvarı, konferans salonu, kütüphane ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir. Bununla birlikte, iş dünyasından alana uygun uzmanların bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler ve kariyer günleri düzenlenerek öğrencilerin alanın pratiklerine ilişkin kazanımlar elde etmesi hedeflenmektedir.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Bölümden mezun olan öğrenciler; tasarım (hareketli grafik, mobile uygulama ara yüzü, web tasarımı, animasyon), yaratıcı yönetmenlik (reklam), sanat yönetmenliği, görüntü yönetmenliği, prodüksiyon, post-prodüksiyon, planlama ve organizasyon, proje yönetimi, yöneticilik (sanatsal ve kültürel etkinlikler) alanlarında çalışabilmektedirler.
 
İletişim Bilgileri
Yrd. Doç. Dr. M. Nur ERDEM (Bölüm Başkanı)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi
İletişim Tasarımı Bölümü / Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi / Çarşamba
55500 Samsun
Tel: 0362 3121919 - 7910 / Fax: 0362 445 11 37
Mail: nur.erdem@omu.edu.tr