Akademik Personel

 
Dr.Öğr.Üyesi Mevlüde Nur ERDEM  - Bölüm Başkanı

Lisans           
 
: Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü  / 2005  
Y. Lisans Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD / 2008
Doktora : Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri A.B.D 2014
Yrd. Doç. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi
E-posta nur.erdem@omu.edu.tr
Telefon 7910
 
 
 
  Dr.Öğr.Üyesi Hasan TURGUT 
       
 
Lisans    : Uludağ Üniversitesi / İ.İ.B.F/ Kamu Yönetimi 
Y. Lisans : Kadir Has Üniversitesi / SBE / Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme
Doktora : Ege Üniversitesi / SBE / Genel Gazetecilik
E-posta hasan.turgut@omu.edu.tr
Telefon 7934
      
      Akademik Tanıtım Sayfası

 
 
 
 
Arş.Gör. Bilal KIR (35. Madde ile Anadolu Üniversitesi'nde Görevli)
Lisans           
: Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü / 2008
Y. Lisans : Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü / 2013
E-posta : bilal.kir@omu.edu.tr
Telefon : -
 
 
 
 
 
 
Arş.Gör. Kevser AKYOL
Lisans     : Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü  
Y. Lisans Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Devam ediyor)
E-posta :
Telefon :7929
       Akademik Tanıtım Sayfası