Gelecekteki Kurtuluşumuzun Büyük ÖnderiDünyaya gözlerimizi açtığımızda bomboş bir levha olarak dünyaya bakarız. Gördüklerimizi anlamaya ve öğrenmeye çalışırız. Ahlaki, etik değerlerimizi aileden öğreniriz. İlk eğitimimiz ailede başlar. Okul çağına geldiğimiz andan itibaren hayatımıza anne babamız dışında farklı insanlar girer. Anne babadan sonra çocuklar için en etkili kişi olurlar ve onlara duyulan sevgi, anne babamıza olan sevgimiz gibi olur. Bize temel eksiğimiz olan okuma ve yazmayı öğreten, manevi eksikliklerimizi tamamlayan, hayatımıza yön vererek gelecekteki  olmak istediğimiz konuma gelmemiz için çaba sarf eden, bu kişiler eğitimcilerimiz, öğretmenlerimizdir.
Öğretmenlik mesleği bizim toplumumuzda kutsaldır. Çünkü gelecek neslin ve toplumun temel taşları onların sayesinde atılır zira geleceğin cumhurbaşkanı, hakimi, doktoru, gazetecisi onların elinden geçer. Yetiştirdiği nesle doğru inançları aşılayarak, bireylerin topluma yararlı hale gelmesini sağlarlar.

Ülkemizde eğitim ve öğretmen merkezi konuma Cumhuriyet’in ilanıyla gelmiştir. Biz bunun en güzel örneğine  Atatürk’ün 1928 yılında yaptığı harf devrimiyle Latin Alfabesi’ne geçiş yaptığımızda şahit olduk. Bu dönemde okuma yazma öğrenenlerin sayısı artmış ve okul çağı dışındakilerin okuma yazma öğrenmesi için Millet Mektepleri açılmıştır. Atatürk bu yeni alfabeyi öğretmek için kara tahta başına geçmiş ve Yeni Türk Alfabesini tanıtmaya başlamıştır. Bakanlar Kurulu tarafından  Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı verilmiş ve Atatürk bu unvanı 24 Kasım !928’de kabul etmiştir. Atatürk’ün 100.yıl doğum dönemi olan 1981 yılında 24 Kasım’ın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.
Başöğretmenimiz Atatürk’ün tabiriyle “Gelecekteki kurtuluşumuzun büyük önderleri” olan öğretmenlerimiz, tarihimizi, toplum bilincimizi, kültürümüzü, farklı anlayışlara saygıyı öğrettiği ve insan sevgisini aşıladığı için toplumumuz tarafından kutsal insanlar olarak görülürler. Bu kutsal mesleğin aktörleri bizim içimizde olan ve bizim farkında olmadığımız cevherlerin ortaya çıkmasına rehberlik ederek ve bizi destekleyip cesaretlendirerek hayatımıza olumlu yönde katkı sağlarlar.
Geleceğimizin mimarisi olan, bizlere rehberlik yaparak cesaret aşılayan, fedakar, insan sevgisiyle dolu olup ve ikinci anne-babamız olan tüm öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun….
 
                                                                                           Başak Bozoğlu