Genç İfade Gazetesi Haber Ödülleri Hakkında Duyuru


Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi Genç İfade’nin Nisan 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasındaki sayılarında ya da Genç İfade internet gazetesinde (gencifade.omu.edu.tr) yayımlanan haber, fotoğraf ve röportajlarla ilgili Mayıs ayı içerisinde fakültemizde bir yarışma ve ödül etkinliği yapılacaktır.
Yarışma kategorileri ve katılım koşulları ile ilgili bilgiler öğrencilerimize daha sonra duyurulacaktır.