İletişim Fakültesi Yeni Öğrencileriyle BuluştuOndokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’ne 2015-2016 Öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon programı gerçekleştirildi. 7 Ekim 2015 Çarşamba günü İletişim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İletişim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Nurdan Öncel Taşkıran, Dekan Yardımcıları Yrd. Doç Dr. Recep Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Sinan Kaya’nın yanı sıra öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Çarşamba Üniversite Şehir Olma Yolunda İlerliyor
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Öğrencilere Çarşamba ilçesi hakkında bilgi veren Dündar konuşmasına İletişim Fakültesi’nin kuruluş sürecine değinerek devam etti. Son dönemde Türkiye’de gerçekleştirilen yükseköğretim kurumlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara vurgu yapan Dündar, Çarşamba ilçesinin bu girişimin yaygınlaştırılmasında başı çektiğini ifade etti. Belediye Başkanı Hüseyin Dündar konuşmasının devamında Çarşamba’da öğrencilerin eğitim, kültür ve gündelik hayatlarına ilişkin yapılan yatırımlardan bahsetti. Çarşamba’da yükseköğretim altyapısının kurulması çalışmalarında İletişim Fakültesi’nin katkılarına değinen Dündar konuşmasını katkılarından dolayı Dekan Prof. Dr. Nurdan Öncel Taşkıran’a ve ekibine teşekkür ederek bitirdi. Başka bir programa yetişmek için programdan ayrılan Belediye Başkanı Hüseyin Dündar’a Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Recep Yılmaz eşlik etti.  
Üniversiteli Olmak
Program Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar’ın konuşmasının ardından İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Öncel Taşkıran’ın öğrencilerle gerçekleştirdiği “Üniversiteli Olmak” konulu seminerle devam etti. Yükseköğretimin önemine değinen Prof. Dr. Taşkıran, üniversite eğitiminin birey olarak topluma dâhil olma aşamalarından en önemlisi olduğunu vurguladı. Konuşmasının devamında medya ve bilgi teknolojilerinde yaşanan dönüşüme dikkat çeken Taşkıran, çağımızın bilgi çağı olduğuna ve bilginin güç ile eşanlamlı hale geldiğine değinerek, İletişim Fakültesi mezunu öğrencilerin bu gerçeği yakalamalarının zorunlu olduğunu söyledi. Konuşmasında Platon’un mağara alegorisine değinen Taşkıran, iletişim fakültesi mezunlarının mağarada gölgeleri izlemekle yetinen bireyler olmaması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Taşkıran sözlerini öğrencilere “mağara adamı olmayın” nasihatiyle sonlandırdı.
Amacımız Farklı bir Fakülte Olmak
Prof. Dr. Nurdan Öncel Taşkıran’ın ardından öğrencilere fakülte hakkında bilgiler vermek için Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Recep Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Sinan Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Ömer Çakın söz aldı. Yrd. Doç. Dr. Recep Yılmaz, fakültenin amacının diğer iletişim fakültelerinden farklı olmak, fark yaratmak olduğunu belirtti. Konuşmasının devamında öğrencilere fakülte öğretim elemanlarını tanıtan Yılmaz’ın ardından Yrd. Doç. Dr. Ömer Çakın ve Yrd. Doç. Dr. Sinan Kaya fakültenin işleyişi hakkında bilgi verdiler.
Yrd. Doç. Dr. Sinan Kaya’nın konuşmasıyla sonlanan ilk oturumun ardından yemek arası verilen oryantasyon programı, 13.00’da gerçekleştirilen Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümlerine yönelik bölüm oryantasyon programları ile devam etti. Oryantasyon programı Erasmus öğrenci değişim programı, öğrenci işleri, Halkla İlişkiler Öğrenci Topluluğu ve Medya ve İletişim Öğrenci Topluluğu ve Fakülte Uygulama Alanları hakkında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarının ardından sona erdi.