Medya ve İletişim Bilimleri Programı Tezli Yüksek Lisans Mülakat İlanı


Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Medya ve İletişim Bilimleri Programı Tezli Yüksek Lisans mülakatı 07.09.2017 (Perşembe) tarihinde saat 11:00'de Ondokuz Mayıs Ünv. İletişim Fakültesi'nde (Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü, Çarşamba/SAMSUN) yapılacaktır.

Medya ve İletişim Programı Tezli Yüksek Lisans Mülakat listesi için tıklayınız.

Not: Tezli Yüksek Lisans başvurusu yapan adayların sıramasında 3 Nisan 2017  tarihli   30027 sayılı Resmî Gazete'de   yayınlanarak yürürlüğe giren  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 'nin 11 maddesinin b bendinde geçen " Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki ön değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı giriş sınavına ilanla çağırılır. " hükmü uyarınca işlem yapılmıştır.  Adayların, belirtilen tarih, saat ve yerde T.C. Kimlikleri ile hazır  bulunması gerekmektedir.