Sosyal Diyalog ve Sendikal Haklar Kısa Film Yarışması


Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik desteği ile yürütülen "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi" kapsamında "Sosyal Diyalog ve Sendikal Haklar Kısa Film Yarışması" düzenlenecektir.

Detaylı bilgilere www.sosyaldiyalog.org ve www.csgb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek olan söz konusu yarışma, Türkiye'de sosyal diyaloğun gelişmesine katkıda bulunulması, sendikal hakların çalışma yaşamındaki önemine dikkat çekilmesi ve toplumda örgütlenme bilincine yönelik farkındalık yaratılması amacını taşımaktadır.