İFGİ 2018


KATILIM KOŞULLARI
1.
Yarışmaya yalnızca Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri katılabilir.
2.
İlan edilen sekiz kategorinin (Reklam Senaryosu, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi,  İşitsel Dal, Görsel Dal, Haber, Söyleşi- Röportaj, Haber Fotoğrafı, Fotoğraf) jüri tarafından değerlendirebilmesi için ilgili kategoriye en az 3 başvurunun olması gerekmektedir.

3. Bir aday, bir kategoriye yalnız bir çalışma ile başvurulabilir.

4. Ortak çalışmalarla da yarışmaya başvuru yapılabilir. Bu durumdaki çalışmalar için çalışmayı hazırlayanlardan yalnızca birisi başvuru yapmalıdır.

5. Bir aday en fazla 2 yarışma kategorisine başvurulabilir.

6. Adayın yarışmaya başvurabilmesi için IFGI 2018 sitesi üzerinden kayıt yapması zorunludur. Adayın başvurusunun geçerli olabilmesi için başvuru sitesinin yönlendirdiği şekilde yarışma katılım koşullarını kabul etmiş olması gerekir. Aday başvuracağı her farklı kategori için ayrı bir katılım formu doldurmalıdır.

7. Aday, kayıt olduktan sonra yarışma kategorilerine yönelik çalışmalarını gereken formatta yüklemelidir. Bununla beraber, aday önceki yıllarda İFGİ ‘ye katıldığı çalışma ya da çalışmalarla yarışmaya tekrar başvuru yapamaz.
NOT: Sisteme sadece gmail hesabı ile giriş yapabilirsiniz. Eğer hesabınız yoksa bu bağlantı https://accounts.google.com/SignUp?hl=tr üzerinden oluşturabilirsiniz.


Yarışmaya başvuru için çalışmaların, 14-20 Nisan 2018 tarihleri arasında IFGI 2018 (14 Nisan 2018 tarihinde aktif olacak) sitesine yüklenmesi gerekmektedir. (Başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır)