Genel BilgilerOndokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı kanunun ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 01.02.2010 tarihinde kurulması kararlaştırılmış ve karar (2010/103) 26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Fakültemiz 4 (dört) bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

1. Gazetecilik Bölümü

2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

3. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

4. Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri Bölümü

Küreselleşen bir dünyada İletişim Fakültelerinin önemi gittikçe artmaktadır. Bilim ve teknolojinin gündelik hayatımıza hâkim olmaya başlamasıyla bu alandaki fonksiyonel atılımlar yukardaki düşüncelerimizi güçlendirmektedir. Dolayısıyla her türlü iletişimin yaşandığı günümüz dünyası için ülke ve dünyayı anlama ve algılama noktasında kendi alanlarında ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip araştırmacı ve uygulayıcı elemanların yetiştirilmesini AR-GE çalışmalarıyla ülke ve bölge insanına gerekli işbirliği çerçevesinde sorumluluk alma, bilimsel ve teknolojik alanda üst düzeyde bilimsel çalışmaları sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu hedefini realize etmek için öncelikle yerleşik fiziki mekanları temin etmek ve öğretim elemanı, idari ve teknik donanımını tamamlayarak gerçekleştirmek zorundadır.

Fakültemiz, Samsun’un Çarşamba ilçesinde 150.000 malan içerisinde kurulan Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde, 888 m2 eğitim alanıyla kendi binasında Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kamu Hizmet Standartları