İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü
55500, Çarşamba/SAMSUN
Tel: +90 362 445 1138
Faks: +90 362 445 1137
E-Posta: omuiletisim@omu.edu.tr