Misyon ve Vizyon

VİZYON

XXI. yüzyılın gelişen insani ve evrensel değerleri çerçevesinde demokrat ve hukukun üstünlüğüne inanmış geleceğin eğitimcileri görevini üstlenecek olan medya mensuplarını yetiştirmeyi üstlenen bir ideali gerçekleştirmek için; yüklendiği görevleri başarıyla yerine getiren, problem çözen, bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, evrensel niteliklere sahip gazetecileri, görsel iletişim tasarımcılarını, Halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarını ve geleceğin radyo televizyon ve sinema elemanlarını yetiştirmek, ülkemizde görsel ve yazılı medyanın gelişip dünya ile bütünleşmesine destek vermek ve bilime katkı sağlamak.

 
MİSYON

Mensubu olduğumuz Üniversitemizin vizyonu ile paralel bir şekilde öncü ve özenilen bir üniversite olabilme yolunda Uluslararası düzeyde yüksek nitelikte bilgi ve teknoloji donanımlı eğitim ve öğretim faaliyetini yürüten bir fakülte olmaktır.