Dekan

 
Prof. Dr. Niyazi USTA

 
İletişim yaşamın ta kendisidir; Gülümsemedir, hoşgörüdür, empatidir. İnsanın kendisi ve çevresiyle uyumu, toplumsal ve kültürel bağlamdaki iş birliğidir. Toplumla iletişim ağını sağlayan kitle iletişim araçları olan medya ise günlük hayatımızı yönlendiren başlıca fenomenlerdir. İnsan varlığının tarihsel kökenleri de onun iletişim yeteneklerinin gelişimine dayanır ve insanlık tarihinin büyük ölçüde iletişim tarihiyle koşut olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu süreç içerisinde gelişen teknolojiyle birlikte, iletişim araçları da her gün yenilenen teknolojileriyle karşımıza çıkmakta, akıllı telefonlar, tabletler ve benzeri teknolojik ürünler tam özellikleriyle olmasa da, özellikle genç nesil tarafından rahatça kullanılabiliyor olması sevindiricidir. Yakın gelecekte akıllı gözlük, üç boyutlu reklam gibi pek çok yeni teknolojinin de kolayca benimseneceği anlaşılan küresel köyde yaşam izleri teknoloji temelli bir gelecek vadetmektedir.

1 Şubat 2010 tarihinde kurulan 2012-2013 öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmeye başlayan ve bu amaç doğrultusunda hızla gelişmekte olan fakültemiz, eğitim öğretim dışında, akademik alanda da gelecek 10 yıl içerisinde uluslararası yayın ortalaması yüksek SSCI yayınları olan öğretim üyeleri ile işleyen, sektörlerinde aranan elamanların ve nitelikli lisansüstü öğrencilerin yetiştirildiği, üst düzey bir marka değerine sahip bir kurum haline gelebilmeyi kendisine vizyon edinmiştir. 

Analog medyaya alternatif olarak yerleşen sosyal medya ve yeni iletişim biçimlerinin yaşamsal pratiklerimizi etkin olarak kurguladığı günümüzde Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak amacımız, dünün iletişim ve medya dünyasını bilen,  öngörü sahibi, mesleki ve sosyal etik değerlere haiz, vicdanlı, gerçeği araştıran ve soran, toplumsal rol modelinin ve sorumluluklarının bilincinde, öğrendiği mesleki teorileri kolayca uygulamaya geçirebilen, doğru bilgiyi sürekli elde etmeyi bilen, teknolojiye ve gelişimine hakim, evrensel değerleri özümsemiş geleceğin halkla İlişkiler uzmanları, reklâmcılar, gazeteciler, radyocular, televizyoncular, sinemacılar ve iletişim tasarımcılarını sektöre kazandırmaktır.  İletişim ve medya sektöründeki son yeniliklerin benimsendiği ve uygulandığı gerekli teknolojik donanımları bünyesinde barındıran, yetkin akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda kendine yer edinmiş bulunduğu sosyal çevreyi katkılarıyla zenginleştiren bir okul olmayı kendisine hedef edinmiştir.

Bu vizyon, misyon ve amaçlar doğrultusunda, uluslararası alanda söz sahibi olan akademisyenlerle kadrosunu güçlendirmeye devam eden fakültemiz, online radyo yayını yapan öğrenci uygulama radyosunu, halkla ilişkiler, reklâm ve fotoğraf atölyelerini, haber ajansı ve televizyon stüdyosunu 2014-2016 yılları içerisinde eğitim-öğretim altyapısına katmış, diğer uygulama birimleri için çalışmalarına devam etmektedir.

Geleceğimizi temsil eden siz değerli gençlerimizin karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü içinde geçecek öğrenim ve eğitim yaşamınızda emeklerimizin ve emeklerinizin boşa çıkmamasını temenni eder, sevgilerimi sunarım.